Artykuły

__

Gordon Bietz – Marzyć albo umrzeć

Kościół, w którym umrze ostatnie marzenie można już tylko pogrzebać. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego stoi dziś na skrzyżowaniu dróg między wspomnieniami przeszłości a marzeniem o przyszłości.

__

George Knight – Gdybym był diabłem

Adwentyzm Dnia Siódmego u progu XXI wieku jest tam, gdzie nigdy się nie spodziewał – na ziemi. Ponadto, rozwinął się bardziej, niż najśmielsze marzenia jego założycieli, i wygląda na to, że nadal będzie się rozwijał.

Bogusław Dąbrowski – Mit ignoranckiego chrześcijanina

Popularny pogląd w wielu kręgach chrześcijańskich przeciwstawia intelektualizm takim cechom jak uduchowienie i pokora. Zdobywanie wiedzy kojarzy się z dumą. zarozumialstwem i światowością. Czy takie podejście ma uzasadnienie biblijne?

 

Bogdan Maszczak – Obrządek Wieczerzy Pańskiej

Znamy zapewne książkę, która nosi tytuł “Kościół dogmatów i tradycji”. Ile razy mówimy “kościół dogmatów i tradycji”, mamy na myśli grupę ludzi, którzy mają pewne określone idee, pewne pojęcia, dogmaty i nauki, których trzymają się kurczowo mimo to, że ich nie rozumieją lub nie pojmują co się za tym kryje.

 

Jon Paulien – Jak zachować wiarę w epoce zeświecczenia

Zeświecczenie zagraża wszystkim. Często wydaje się, że nie można mu się oprzeć. Przez zeświecczenie rozumiem stopniowy proces duchowego upadku – od aktywnego życia chrześcijańskiego do niezgadzania się z pewnymi naukami, a nawet całkowitego odrzucenia chrześcijaństwa.

  

Dietrich Bonhoeffer – Prawda was wyzwoli (J 8,32)

Być może są to najbardziej rewolucyjne słowa w Nowym Testamencie. Dlatego nie są skierowane do mas, lecz rozumieją je nieliczni autentyczni rewolucjoniści. To słowa ekskluzywne.Dla tłumu pozostają one tajemnicą.

     Aleksander Bobeszko  – Ewangelia o ekumeniźmie
W niebie przed upadkiem panowała idealna miłość i porządek, bo Bóg jest właśnie Bogiem porządku i miłości. “I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre” (1 Moj.1,31). Taki stan istniał aż do powstania w niebie grzechu w sercu największego anioła i od tego czasu wiele się zmieniło.

Leave a Reply