Kazania

pastor Krzysztof Kudzia – Telefon Boga

Marek Rusek – To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę

pastor Zenon Korosteński – Co napisano w zakonie? Jak czytasz?

pastor Zenon Korosteński – Awans czy degradacja?

Zenon Korosteński – “Cel proroctwa”

Marek Rusek – Na cóż ta strata

Drugie zwiedzenie

Andrzej Mućka – Krzyż na moją miarę

pastor Arkadiusz Bojko – Podróż do krajów biblijnych – Kair

pastor Arkadiusz Bojko – Podróż do krajów biblijnych – Giza

pastor Jan Pollok – Życie ponad tłumem

pastor-senior Władysław Kosowski – Powstrzymać nietolerancję – ale jak?

pastor-senior Władysław Kosowski – Czy to prawda?” (Mt 5,14-16)

pastor-senior Władysław Kosowski – “Misja Bożego Kościoła” (Ef 5,14-17)

pastor Roman Chalupka – Nasza zwyciężająca wiara

pastor Remigiusz Krok – Oczekiwany, przeoczony, przywitany

pastor-senior Władysław Kosowski – “Chodzenie po wodzie” (Mt 14,25-28)

pastor Dariusz Jankiewicz – Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga

pastor Roman Chalupka – Weź swój krzyż!

pastor-senior Władysław Kosowski – Co mi po mnóstwie ofiar waszych…

Rajmund Ładysław Dąbrowski – Na co dzień i po bożemu

pastor Mirosław Karauda – “…mam tylko jedno pragnienie”

pastor Janoš Kovačs-Biro – Marnotrawny Zbawiciel

pastor-senior Władysław Kosowski – Jezus… upadek i powstanie

pastor Remigiusz Krok – Rajski dom

pastor-senior Władysław Kosowski – Przyjdź przed zimą

pastor-senior, Jacques Th. Frei – Chrzest – na przestrzeni wieków

pastor-senior Władysław Kosowski – Bóg Daniela, Bóg miłości i przymierza

pastor Mirosław Harasim – Co to jest prawdziwa religia?

pastor Mirosław Harasim – Belka, której nie dostrzegamy

Wnuk Mojżesza – Mariusz Radosh

Leave a Reply