Spotkanie z Księgą Daniela

Spotkanie z Księgą Daniela

Spotkanie z Księgą Daniela – pastor Władysław Kosowski   

Wykład 01 YouTube Preview Image  

Wykład 02 YouTube Preview Image  

Wykład 03 YouTube Preview Image  

Wykład 04 YouTube Preview Image  

Wykład 05 YouTube Preview Image  

Wykład 06 YouTube Preview Image  

Wykład 07 YouTube Preview Image  

Wykład 08 YouTube Preview Image  

Wykład 09 YouTube Preview Image  

Wykład 10 YouTube Preview Image  

Wykład 11 YouTube Preview Image  

Wykład 12 YouTube Preview Image  

Wykład 13 YouTube Preview Image  

Wykład 14 YouTube Preview Image  

Wykład 15 YouTube Preview Image  

Wykład 16 YouTube Preview Image  

Wykład 17 YouTube Preview Image  

Wykład 18 YouTube Preview Image  

Wykład 19 YouTube Preview Image  

Wykład 20 YouTube Preview Image