List owieczki do pasterza

List owieczki do pasterza

Zaraz po wysłuchaniu tylu kazań, zanim wybrzmi wiele upomnień z kazalnicy, wydaje mi się czymś naturalnym, że przynajmniej przy jakiejś okazji zamienimy się rolami. To nie będzie proces, ale przyjacielski, chociaż trochę szorstki, rachunek sumienia. Nie ustaliłam arbitralnie kryteriów. Znalazłam…