Przez  śmierć dla zakonu do życia w Chrystusie

Przez śmierć dla zakonu do życia w Chrystusie

Kolejna metafora Pawła, którą użył on do zobrazowania tego, jak człowiek przechodzi ze  śmierci  do  życia w Chrystusie, znajduje się w Liście do Rzymian 7,1-6, a odnosi się ona do relacji małżeńskich. Wydaje się, że najważniejszą myślą w tym przykładzie…