Epic Church

Epic Church

O 10 rano staję przed Den Theater w Chicago, w miejscu w którym KADS wynajmuje miejsce na sobotnie nabożeństwa dla Epic Church. Na zewnątrz nie ma żadnej tabliczki i właściwie tylko dzięki informacji na Facebooku wiem, że odbywają się one…

List owieczki do pasterza

List owieczki do pasterza

Zaraz po wysłuchaniu tylu kazań, zanim wybrzmi wiele upomnień z kazalnicy, wydaje mi się czymś naturalnym, że przynajmniej przy jakiejś okazji zamienimy się rolami. To nie będzie proces, ale przyjacielski, chociaż trochę szorstki, rachunek sumienia. Nie ustaliłam arbitralnie kryteriów. Znalazłam…

Moje wspomnienie o Morrisie Vendenie

Moje wspomnienie o Morrisie Vendenie

W niedzielę 10 lutego zmarł w Kalifornii pastor Morris Venden. Miał 80 lat. Myślę, że śmiało mogę napisać, że był jedną z tych osób, które ukształtowały moje chrześcijaństwo. Jego kazania oraz książki potrafiły tłumaczyć i systematyzować jedną z najpiękniejszych nauk…

Przez  śmierć dla zakonu do życia w Chrystusie

Przez śmierć dla zakonu do życia w Chrystusie

Kolejna metafora Pawła, którą użył on do zobrazowania tego, jak człowiek przechodzi ze  śmierci  do  życia w Chrystusie, znajduje się w Liście do Rzymian 7,1-6, a odnosi się ona do relacji małżeńskich. Wydaje się, że najważniejszą myślą w tym przykładzie…