Za to, że jesteś jaka jesteś.

Za to, że jesteś jaka jesteś.

Dawno temu, w miejscu całkiem podobnym do tego w którym mieszkasz, była sobie pewna wioska. W wiosce tej żyło pięć sierot. Dzieci, nie mając rodziców, często same wspierały się i pomagały sobie nawzajem. Pewnego dnia król owego państwa dowiedział się…

Przypowieść o 5 synach

Przypowieść o 5 synach

Pewien Ojciec miał pięciu synów. O dwóch z nich możecie przeczytać w ewangelii Mateusza 21 rozdziale i wierszach 28-31. Jest tam przypowieść o zatroskanym Ojcu, który prosi swoich synów o pomoc w winnicy. Obaj synowie  zaskakują Ojca swoją postawą.  Pierwszy mówi…