Ucieczka do Boga

Ucieczka do Boga

W razie nie pojawienia się napisów, proszę kliknąć w odtwarzaczu ikonkę [CC].

Wykład 1: „Religia – Czy to wystarczy?”

YouTube Preview Image

Wykład 2: „Wracając do Boga”

YouTube Preview Image

Wykład 3: „Spektrum wyborów”

YouTube Preview Image

Wykład 4: „Wybiórczy słuch”

YouTube Preview Image

Wykład 5: „Czy naprawdę wierzysz?”

YouTube Preview Image

Wykład 6: „Punkt zwrotny”

YouTube Preview Image

Wykład 7: „Od religii do chodzenia z Bogiem”

YouTube Preview Image

Napisy i tłumaczenie: Artur Szymczak

http://www.codziennechodzeniezbogiem.blogspot.com/2012/01/ucieczka-do-boga-wykady.html