Sztuka kontaktów interpersonalnych

Sztuka kontaktów interpersonalnych

(1) Sztuka kontaktów interpersonalnych – Budowanie kontaktów – Roman Chalupka

(2) Sztuka kontaktów interpersonalnych – Proces komunikowania się – Roman Chalupka

(3) Sztuka kontaktów interpersonalnych – Poznawanie siebie – Roman Chalupka

(4) Sztuka kontaktów interpersonalnych – Radząc sobie z różnicami – Roman Chalupka