Kazania Krzysztof Borowski

Proroctwa o współczesności

Oczyszczenie z seksualnej niemoralności

YouTube Preview Image