Kazania Andrzej Mućka

GESTY MIŁOŚCI

TUTAJ WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO

MIŁOSIERNY OJCIEC I MARNOTRAWNI SYNOWIE

YouTube Preview Image

KRZYŻ NA MOJĄ MIARĘ

YouTube Preview Image

NAJWIĘKSZA POKUSA

YouTube Preview Image

KOSZT UCZNIOSTWA

YouTube Preview Image

ZABAWA Z KAPRYŚNYMI DZIEĆMI

YouTube Preview Image

POKUTA

YouTube Preview Image