Bohaterowie Dziejów Apostolskich

Bohaterowie Dziejów Apostolskich

 AKWILLA I PRYSCYLLA

APOLLOS

BARNABA

JAN MAREK

PAWEŁ

PIOTR

SYLAS

SZCZEPAN 

TYMOTEUSZ