Przypowieści Chrystusa

Przypowieści Chrystusa

01.  Przypowieść o czworakiej roli

03. Przypowieść o bogaczu i Łazarzu

04. Przypowieść o zagubionej owcy

05. Przypowieść o uczcie weselnej

06. Przypowieść o wielkiej wieczerzy

07. Przypowieść o dziesięciu pannach

08. Przypowieść o przyjacielu o północy

09. Przypowieść o dzierżawcach winnnicy

10. Przypowieść o talentach

11. Przypowieść o złym słudze

12. Przypowieść o robotnikach w winnicy

13. Przypowieść o nieuczciwym zarzadcy

14. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

15. Przypowieść o pszenicy i kąkolu

16. Przypowieść o ukrytym skarbie