Wizyta Pawła Lazara

 KAZANIE:

YouTube Preview Image

Zdjęcia Andrzej Mućka, Arkadiusz Bojko