Wizyta braterstwa Korczyców

KAZANIA:

Grzegorz Korczyc – Emanuel – Bóg z nami

Grzegorz Korczyc – Zielona Mila

Grzegorz Korczyc – Nasza Niebiańska Ojczyzna

Nocny koncert wirtuoza

YouTube Preview Image

Najlepsze na końcu

YouTube Preview Image

Jestem z Ciebie dumna

YouTube Preview Image

Zdjęcia Andrzej Mućka, Arkadiusz Bojko, Grzegorz Korczyc